Medzinárodný projekt ELOS

elos

 • Ste aktívna škola, dlhodobo zameraná na vlastné zlepšovanie?
 • Máte za sebou niekoľko úspešných medzinárodných projektov (cez Comenius, Leonardo da Vinci a pod.)?
 • Absolvovali vaši žiaci/ študenti už niekoľko medzinárodných výmenných pobytov?
 • Angažuje sa vaša škola v niektorej z foriem medzinárodných partnerstiev ( napr. eTwinning Comenius a pod.)?
 • Zapájajú sa vaši žiaci/ študenti aktívne do školských olympiád aj do medzinárodných projektov (napr. Európa v škole, Európske kluby a pod.)?
 • Absolvovali ste vy a vaši kolegovia isté medzinárodné výmeny či stáže v rámci Comenius, Leonardo da Vinci, CEDEFOP a pod.?
 • Premýšľate nad tým, kam sa uberajú vzdelávacie politiky krajín Európskej únie?
 • Radi by ste dosiahnuté výsledky z medzinárodnej spolupráce a výmen ďalej zúročili tak, aby vaša škola na základe doterajšej skúsenosti získala známku atraktivity a výnimočnosti?


Pokiaľ ste sa v niektorej z uvedených charakteristík našli, ste možným kandidátom – vhodným subjektom pre pôsobenie v medzinárodnom projekte ELOS.

Staňte sa školou ELOS !

Čo bude našim spoločným cieľom?

 1. Konkurencieschopnosť vašej školy a spojenie s medzinárodnou značkou ELOS.
 2. Akceptácia projektu ELOS na úrovni MŠVVaŠ SR.
 3. Akceptácia projektu ELOS na úrovni zriaďovateľov škôl – bonus v bodovom hodnotení školy.
 4. Akceptácia projektu ELOS na úrovni agentúry SAAIC – NA pre LLP – bonus v bodovom hodnotení podávaných projektov.

Viac informácií k projektu nájdete na webových stránkach ELOS:
www.eloseducation.info
new-twinspace.etwinning.net