Medzinárodný projekt ELOS

elos

  • Ste aktívna škola, dlhodobo zameraná na vlastné zlepšovanie?
  • Máte za sebou niekoľko úspešných medzinárodných projektov (cez Comenius, Leonardo da Vinci a pod.)?
  • Absolvovali vaši žiaci/ študenti už niekoľko medzinárodných výmenných pobytov?
  • Angažuje sa vaša škola v niektorej z foriem medzinárodných partnerstiev ( napr. eTwinning Comenius a pod.)?
  • Zapájajú sa vaši žiaci/ študenti aktívne do školských olympiád aj do medzinárodných projektov (napr. Európa v škole, Európske kluby a pod.)?
  • Absolvovali ste vy a vaši kolegovia isté medzinárodné výmeny či stáže v rámci Comenius, Leonardo da Vinci, CEDEFOP a pod.?
  • Premýšľate nad tým, kam sa uberajú vzdelávacie politiky krajín Európskej únie?
  • Radi by ste dosiahnuté výsledky z medzinárodnej spolupráce a výmen ďalej zúročili tak, aby vaša škola na základe doterajšej skúsenosti získala známku atraktivity a výnimočnosti?

Čítaj viac