Naše aktivity

Občianske združenie EDUCIVIS realizuje svoje ciele prostredníctvom vzdelávacích aktivít spojených s ďalším formálnym, neformálnym a spontánnym vzdelávaním.

V rámci vzdelávacích aktivít realizujeme:

  • vzdelávacie tréningy,
  • štúdie,
  • projekty,
  • informačné stretnutia,
  • semináre a konferencie,
  • programy na zlepšenie informovanosti,
  • kampane,
  • ďalšie činnosti so zameraním na mládež a vzdelávanie, občiansku diplomaciu, miestny a regionálny rozvoj.

Konferencie 

Od roku 1997 do roku 2011 zrealizovali naši členovia 9 medzinárodných vedeckých konferencií v cykle „Výchova k občianskej spoločnosti“.

Semináre

Členovia OZ EDUCIVIS realizujú od roku 1998 v rámci cyklu „Výchova k občianskej spoločnosti“ semináre pre učiteľov, budúcich učiteľov a pracovníkov s mládežou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Centrum pre Európske kluby

Centrum pre Európske kluby vzniklo v roku 1998 ako súčasť občianskeho združenia Dom Európy. Po zániku Domu Európy spolu s jeho bývalými členkami, činným predovšetkým v tejto oblasti prešlo Centrum do EDUCIVIS.

Centrum pre Európske kluby sa od svojho vzniku v roku 1998 zapájalo do aktivít, súvisiacich s implementáciou európskej dimenzie v oblasti výchovy a mládežníckej politiky – Proeurópske a interkultúrne vzdelávanie a výchova. Od svojho vzniku realizovalo semináre, konferencie, multilaterálne projekty, neformálne a spontánne vzdelávanie (výmenne pobyty a iné formy mobility mládeže), mládežnícke tábory a školenia pre mládežníckych vedúcich v rámci mládežníckeho projektu Európske kluby) a ďalších projektov orientovaných na mládež a pracovníkov s mládežou.