Centrum pre Európske kluby

Európske mládežnícke tábory EUROPE AT SCHOOL :

Európsky mládežnícky summit – European Youth Summit, Slovakia 2007
Téma: “ALL DIFFERENT – ALL EQUAL: EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL”
Termín: Svätý Jur – Zelená Voda – Bratislava 29. 7. – 7. 8. 2007

Európsky mládežnícky tábor – European Youth Gathering – 2006
Téma: „THE SPIRIT OF PARTNERSHIP IN PLURAL EUROPE”.
Termín: Bratislava 1. – 8. 8. 2006

Európsky mládežnícky tábor – European Youth Gathering – 2005
Téma: „WE ARE THE CITIZENS OF CHANGING EUROPE”.
Termín: Bratislava 12. – 18. 8. 2005

Európsky mládežnícky tábor – European Youth Gathering – 2004
Téma: „CULTURE AND SPORT – WAY FOR UNDERSTANDING IN EUROPE“
Termín: Bratislava 1. -17. 7. 2004

Európsky mládežnícky tábor – European Youth Gathering – 2003
Téma: “FUTURE FOR EUROPE“.
Termín: Bratislava 4. -11. 7. 2003

Európsky mládežnícky tábor – European Youth Gathering – 2002
Téma: “ OUR HISTORIES – OUR EUROPEAN FUTURE „
Termín: Bratislava 1.7.- 14. 7. 2002

Európsky mládežnícky tábor – European Youth Gathering – 2001
Téma: “ BETTER ENVIRONMENT – BETTER EUROPE“
Termín: Bratislava 7.7.- 14.7. 2001

Európsky mládežnícky tábor – European Youth Gathering – 2000
Téma: “OUR COMMON HERITAGE – OUR COMMON FUTURE“
Termín: Bratislava 24. – 31. 7. 2000

Európsky mládežnícky tábor – European Youth Gathering – 1999
Téma: „HUMAN RIGHTS – WHAT CAN WE DO FOR THEM?„
Termín: Stupava 2. – 12. 8. 1999

Medzinárodné tréningové semináre EUROPE AT SCHOOL

Tréningový seminár pre mladých vedúcich Európskych mládežníckych táborov 2004
Téma: European Youth Gatherings – FUTURE FOR EUROPE.
Termín: Bratislava 20. – 26. 8. 2004

Tréningový seminár pre mladých vedúcich Európskych mládežníckych táborov 2002
Téma: European Youth Gatherings – MULTICULTURAL EDUCATION AND EXPERIENCE
Termín: Bratislava 1. – 7. 7. 2002

Tréningový seminár pre mladých vedúcich Európskych mládežníckych táborov 2001
Téma: European Youth Gatherings – WAY TOWARDS EUROPEAN CITIZENSHIP
Termín: Bratislava 11. – 18. 5. 2001

Účastníkmi našich medzinárodných podujatí boli učitelia, pracovníci s mládežou a mládežníci z krajín:

Albánsko, Arménsko, Belgicko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Čierna Hora, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, SRN, Srbsko, Španielsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia a Slovensko.

« Spať