Konferencie

2011 – Globalizácia a výchova alebo koľko globalizácie unesie učiteľ
2010 – Dimenzie občianstva a výchova
2006 – Výchova k demokratickému občianstvu – investícia do budúcnosti Európy
2004 – Čo môže zmeniť občianska výchova?
2002 – Multikulturalizmus – história – étos – výchova
2001 – Občianstvo a sociálne zmeny v moderných európskych spoločnostiach
1999 – Mládež a tolerancia v škole a mimo školy
1998 – Európska dimenzia vo vzdelávaní
1997 – Občan a občianska spoločnosť

« Spať