Semináre

2013 – Globálna a európska dimenzia vo vzdelávaní, národný seminár
2013 – Seminár k medzinárodnému projektu ELOS II., národný seminár
2012 – Seminár k medzinárodnému projektu ELOS I., národný seminár
2010 – DIMENSIONS OF CITIZENSHIP & EDUCATION, medzinárodný seminár
2008 – CULTURE OF DIVERSITY – DIVERSITY OF CULTURES, medzinárodný seminár
2006 – LEARNING AND LIVING TOGETHER – INVESTMENT FOR THE FUTURE OF EUROPE, medzinárodný seminár
2004 – MULTICULTURAL EDUCATION AND EXPERIENCE, medzinárodný seminár

« Spať